Ubalance i Livet

Smerter i livet og nødvendige skift
Det er fantastiske sprog, der udfolder sig hos mange klienter, når der
skabes kontakt til de enkelte energicentre, hvoraf flere jo er ude af balance, når en krop reagerer med smerte, træthed, skævhed eller problemer af følelsesmæssig art. Disse symptomer oplever den enkelte ofte umiddelbart som det, der giver problemer, smerte i kroppen og måske en almen tilstand, hvor man ikke længere kan overkomme livet, ikke passe sit arbejde osv.
Kiroterapien åbner ofte for indsigt i en anden rækkefølge, nemlig at det er smerten i livet, der kan give smerte i krop og sjæl.
Gennem de forskellige oplevelser, der kommer til udtryk, og som ofte gør stort indtryk på den, hvis krop udtrykker det, ruller tidlige tiders/livsfasers oplevelser frem. I visse tilfælde kan der gå to til tre behandlinger, før klienten bliver klar over, hvad det, kroppen gør, drejer sig om - hvad kroppens sprog egentlig siger.
Kroppen og ikke mindst øjnenes bevægelse arbejder sig ind til det sted i erindringen, i "arkivet", hvor vedkommende skal begynde at ophæve gamle blokeringer og skabe nye ressourcer. Det er vigtigt, at det får lov at foregå i den rækkefølge, kroppen selv anviser. Den dag, man har indset og følt årsagen, kan man handle videre mere fremadrettet herfra.
Denne stimulering på mange planer af hukommelsen åbner for en ny, klarere bevidsthed og for muligheder for forandring til det bedre. Hos mange bliver det forbundet med ny parathed til at foretage nødvendige skift i livet. Måske man har været hæmmet af netop den oplevelse, der kom frem gennem kroppens energisystem, muskelbevægelser og nervebaner.

Kroppens bevægelser og øjnenes arbejde
Under en behandling kan kroppen gå fra at bevæge sig til at ligge ganske stille. Så arbejder øjnene ofte videre inde bag øjenlågene i forskellige bevægelser og klienten kan få oplevelser i form af billeder, farver, beskeder.

Krænkelser og misbrug - og hjælpen indefra
Mennesker, der har været udsat for krænkelser eller misbrug af seksuel eller ikke seksuel karakter, har ofte meget stor glæde af, at deres energisystemer, fysiske krop og hele følelses- og tankeliv får mulighed for at samarbejde på ny og genvinde ny positiv koordination og selvsikkerhed.
Mange af de overgreb, de har været udsat for, er “blevet væk” inden i dem, men kommer til udtryk i: "Mit liv fungerer ikke" - som mange udtrykker det.
Den hjælp, de får gennem kiroterapi, kommer reelt inde fra dem selv. De opdager, ser, føler hvad det handler om - kommer gradvist med deres egen krops nænsomme men præcise viden ind til det, der for mange har betydet et liv på nedsat blus. Et liv, hvor mindreværd, skam, skyld og dårlig samvittighed har været trofaste følgesvende, der ofte har været forbundet med fysiske lidelser samt en følelse af ikke rigtig at høre til.

Ubalancernes udvikling
Ubalancerne har mange navne og nye kommer til i kraft af den såkaldte udvikling. Tænk blot på musearm. Kiroterapien åbner for, at meridianerne, energikanalerne igen kan sende ny livgivende energi ud i en arm, der er fastholdt i en belastende stilling. Kiroterapien åbner for, at armen selv arbejder sig fri i iparetorikken - den frigørende selvbevægelse.

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.