Hvad er Kiroterapi?

"Hvad er Kiroterapi egentlig for noget"? Det spørgsmål får jeg rigtigt
mange gange. Det forsøger jeg hermed at besvare mere udførligt.

Kroppens eget sprog - udgangspunkt i den enkelte selv
Kiroterapien tager udgangspunkt i den enkelte selv med en sådan konsekvens, at det kan komme bag på mange, der prøver at få behandling. De bliver positivt overraskede, når kroppen selv begynder at tale dens eget sprog, et sprog, der for det første er individuelt, særegent for lige præcis hvert enkelt menneske, og for det andet udfolder sig på baggrund af erindringslagene i dette menneske.

Ny kontakt til erindringslag
Gennem kiroterapi skabes på en nænsom måde kontakt til erindringer, der ofte er glemte på et bevidst plan. Men mange (sygdoms) symptomer viser, at kroppen og sindet selv er klar over det på et dybere plan.
Når dette dybere plan forbindes med og udtrykker sig i nuet i kroppens egne bevægelser, opstår der nye og frigørende forbindelser mellem meridianer, chakra, musklerne og hukommelsen. Alle de lag i krop og sind, som hver for sig har en afgørende viden om os selv og vores liv før og nu, begynder at arbejde sammen. Når vores forskellige energi- områder begynder at arbejde sammen på denne måde, skabes der en samlet og samvirkende viden i kroppen. Dette medvirker til, at kroppen selv søger at arbejde sig ud af det blokerende og frigør de slumrende ressourcer.

På kroppens egne præmisser
Kiroterapi åbner således kroppen til selv i den rigtige rækkefølge og i det rigtige tempo at gå fra ubalance (symptomer) til balance.
Kroppen består bl.a. af:
• energikanaler (meridianer), der leder energier i vores krop
• energicentre (chakra), hvis hovedopgave er at vitalisere vores fysiske legeme og derved være med til at vedligeholde    eller genskabe et godt helbred, samt hjælpe med vores personlige udvikling
• energiringe (auraen), der breder sig ud fra og ligger omkring vores krop. Læs mere om chakra og meridianer hér >>

Enhver sygdom eller ubalance er forbundet med blokeringer, overskud eller underskud i disse energisystemer og i samarbejdet mellem dem.
Kiroterapien aktiverer kroppens egen hukommelse, der indeholder en præcis indsigt i og praktisk anvisning på, hvordan man kan få det bedre. Kroppen aktiverer sig selv - her har vi iparetorikken. Den bliver et sprog, der udtrykker og realiserer de grundlæggende oplevelser før og nu - det, som det er brug at nå ind til og få afklaret som en erfaring, kroppen og følelseslivet kan vedkende sig og håndtere.
Enhver ubalance er forbundet med en sådan problematik - lige fra en forvredet fod for få minutter siden til eventuelle traumer fra mange år tilbage.
Nænsomt etableres kontakt til ofte gemte og glemte oplevelser, hvis blokerende kropslige spændinger og bundne følelser frigøres, så energierne kan strømme frit og smerter lindres.
Kroppen reparerer sig selv i den rækkefølge og i det tempo, den har brug for.

Fri energistrøm og nye oplevelser: Iparetorik
Når energien strømmer mere frit, sker der en forløsning, som kan give en række oplevelser på forskellige niveauer.
Man kan for eksempel få kontakt til de enkelte chakra, bl.a. i form af sanseoplevelser , eller opleve kroppen gennem bevægelse arbejde fysiske skavanker på plads i et livgivende kropssprog. Det er denne reaktion, disse forskellige bevægeformer opstået på baggrund af kiroterapi, jeg som nævnt kalder for Iparetorik.

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.