Iparetorik

Det centrale i arbejdet med kiroterapi er klientens egne muligheder som
svar på kiroterapiens påvirkninger. Iparetorik udtrykker denne klientens hver gang enestående reaktion og i mange tilfælde selvbehandling.

Iparetorik er udtryk for klientens reaktioner.

Hvordan man mere udførligt kan udlægge begrebet Ipa er endnu ikke fuldt udfoldet, men følgende udlægning dækker vigtige aspekter (den er lavet af en bekendt til en af mine klienter, da han havde lejlighed til at følge hendes forløb):

• I’et i iparetorik kan stå for impuls - behandlerens kiroterapeutiske impuls
• P’et kan stå for pulseren - patientens egne grundenergier begynder at    pulsere, at strømme mere frit
• A’et kan stå for aktivitet - den dybe viden om muligheden for at få det bedre    og komme bedre i balance vækkes af denne pulseren og kroppen går under    behandlingen selv i aktivitet for at genskabe balance og et bedre helbred
• Retorik i iparetorik betyder da, at denne treeninghed af impuls, pulseren og    aktivitet skaber en kropsretorik, et kropssprog, som åbner for nye    muligheder, for ny energi og ophævelse af gamle ubalancer.

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.