Artikel om Kiroterapi

Nedenstående er skrevet som artikel og bragt i "Mit helbred" nr. 7, 2002. Artiklen er bragt her i sin fulde længde og det betyder at nogle personlige oplysninger er ændret. Annie Nielsen.

Af Annie Nielsen

1. Hvad er kiroterapi?

Hvad betyder ordet
Kiro er græsk og betyder hånd, terapi betyder blot arbejde. Der er, siger ordet, altså tale om en behandlingsform, hvor man i nogen udstrækning bruger sine hænder som arbejdsredskab (mere herom senere).
Kiroterapien er dansk, udviklet af Erik Dam Jakobsen i begyndelsen af firserne
Jeg har siden 1994 arbejdet med behandling, uddannelse og udvikling i Center for kiroterapi.

Iparetorik
Det centrale i arbejdet med kiroterapi er klientens egne muligheder som svar på kiroterapiens påvirkninger. Iparetorik udtrykker denne klientens hver gang enestående reaktion og i mange tilfælde selvbehandling.
Iparetorik er udtryk for klientens reaktioner.
Hvordan man mere udførligt kan udlægge begrebet Ipa er endnu ikke fuldt udfoldet, men følgende udlægning dækker vigtige aspekter (den er lavet af en bekendt til en af mine klienter, da han havde lejlighed til at følge hendes forløb):

• I’et i iparetorik kan stå for impuls - behandlerens kiroterapeutiske impuls
• P’et kan stå for pulseren - patientens egne grundenergier begynder at pulsere, at strømme mere frit
• A’et kan stå for aktivitet - den dybe viden om muligheden for at få det bedre og komme bedre i balance vækkes af denne    pulseren og kroppen går under behandlingen selv i aktivitet for at genskabe balance og et bedre helbred
• Retorik i iparetorik betyder da, at denne treeninghed af impuls, pulseren og aktivitet skaber en krops-retorik, et krops-   sprog, som åbner for nye muligheder, for ny energi og ophævelse af gamle ubalancer.

På kroppens egne præmisser
Kiroterapi åbner således kroppen til selv i den rigtige rækkefølge og i det rigtige tempo at gå fra ubalance (symptomer) til balance.
Kroppen består bl.a. af:
• energikanaler (meridianer), der leder energier i vores krop.
• energicentre - chakra - hvis hovedopgave er at vitalisere vores    fysiske legeme og derved være med til at vedligeholde eller genskabe    et godt helbred, samt hjælpe med vores personlige udvikling.
• energiringe (auraen), der breder sig ud fra og ligger omkring vores    krop.

Enhver sygdom eller ubalance er forbundet med blokeringer, overskud eller underskud i disse energisystemer og i samarbejdet mellem dem.
Kiroterapien aktiverer kroppens egen hukommelse, der indeholder en præcis indsigt i og praktisk anvisning på, hvordan man kan få det bedre. Kroppen aktiverer sig selv - her har vi iparetorikken. Den bliver et sprog der udtrykker og realiserer de grundlæggende oplevelser før og nu - det, som det er brug at nå ind til og få afklaret som en erfaring, kroppen og følelseslivet kan vedkende sig og håndtere.
Enhver ubalance er forbundet med en sådan problematik - lige fra en forvredet fod for få minutter siden til eventuelle traumer fra mange år tilbage.
Nænsomt etableres kontakt til ofte gemte og glemte oplevelser, hvis blokerende kropslige spændinger og bundne følelser frigøres, så energierne kan strømme frit og smerter lindres.
Kroppen reparerer sig selv i den rækkefølge og i det tempo, den har brug for.

2. Spørgsmål og mere uddybende svar

"Hvad er Kiroterapi egentlig for noget"? Det spørgsmål får jeg rigtig mange gnge. Det forsøger jeg hermed at besvare mere udførligt.

Kroppens eget sprog - udgangspunkt i den enkelte selv
Kiroterapien tager udgangspunkt i den enkelte selv med en sådan konsekvens, at det kan komme bag på mange, der prøver at få behandling. De bliver positivt overraskede, når kroppen selv begynder at tale dens eget sprog, et sprog, der for det første er individuelt, særegent for lige præcis hvert enkelt menneske, og for det andet udfolder sig på baggrund af erindringslagene i dette menneske.

Ny kontakt til erindringslag
Gennem kiroterapi skabes på en nænsom måde kontakt til erindringer, der ofte er glemte på et bevidst plan. Men mange (sygdoms)symptomer viser, at kroppen og sindet selv er klar over det på et dybere plan.
Når dette dybere plan forbindes med og udtrykker sig i nuet i kroppens egne bevægelser, opstår der nye og frigørende forbindelser mellem meridianer, chakra, musklerne og hukommelsen. Alle de lag i krop og sind, som hver for sig har en afgørende viden om os selv og vores liv før og nu, begynder at arbejde sammen. Når vores forskellige energiområder begynder at arbejde sammen på denne måde, skabes der en samlet og samvirkende viden i kroppen. Dette medvirker til, at kroppen selv søger at arbejde sig ud af det blokerende og frigør de slumrende ressourcer.

Fri energistrøm og nye oplevelser: iparetorik
Når energien strømmer mere frit, sker der en forløsning, som kan give en række oplevelser på forskellige niveauer.
Man kan for eksempel få kontakt til de enkelte chakra, bl.a. i form af sanseoplevelser , eller opleve kroppen gennem bevægelse arbejde fysiske skavanker på plads i et livgivende kropssprog. Det er denne reaktion, disse forskellige bevægeformer opstået på baggrund af kiroterapi, jeg som nævnt kalder for Iparetorik.


Chakra og meridianer
Bevægelserne kan også komme til udtryk gennem chakraerne og meridianerne.

Energikanaler - meridianerne
Kroppens energikredsløb er ikke sammenfaldende med blodårernes forløb og nervesystemernes netværk, men foregår i andre kanaler, meridianer, som gennemkrydser og sammenbinder kroppen på alle niveauer, f. eks. muskler og organer. Hvert enkelt meridiansystem er centralt forbundet med et af de indre organer - derfor får vi Hjertemeridianen, Miltmeridianen, Lungemeridianen osv.

Kært barn har mange navne
Der er forskellige steder i kroppen, hvor energier samler sig og er særlig koncentrerede. I kinesisk medicin kaldes disse område jiaoer (varmere), i indisk tradition kaldes de syv chakraer (hjul). De syv energicentre er placeret ned oggennem kroppen og vedligeholder en fri strømmen af energi, når der er balance i kroppen. Ved stress eller spændinger blokeres energien og der opstår symptomer i den kropsdel, som er forbundet med det energicenter, der påvirkes. Hvert energicenter er forbundet med sanserne, hormonkirtlerne og nervesystemet.

Auraen
Auraen er forskellige energifelter, der ligger omkring vores fysiske krop. Disse energifelter omkring os kan også ses som forskellige oplevelsesplaner, der forbinder de enkelte energiområder. Vores fysiske krop er intet i sig selv, ligesom energifelterne ikke kan ses isoleret fra kroppen. De betinger hinanden og udgør tilsammen vores helhed.

Meridianerne vil under kiroterapi arbejde optimalt, da kroppen skaber de bevægelser eller den bevægelse, der er behov for, for at fremme den frie strømmen af energi i meridianerne.
Mennesker, der ikke kender noget som helst til meridianer, begynder ofte selv - inde fra kroppens egen viden - at påvirke specifikke meridianforløb. Med blide eller hårde tryk, slag, strøg, lyde af forskellig art bearbejdes og påvirkes meridianforløb til stor undren for den enkelte.
Når man så som behandler ser på meridianerne og hvad de hænger sammen med, undrer man sig ikke så meget – jo, men undrer sig over, hvordan kroppen selv kan vide det, som klienten ikke selv har kendskab til som indlært viden. Kroppen har i sig den indsigt, som de gamle kinesere så smukt beskrev for flere tusind år tilbage.

Smerter i livet og nødvendige skift
Det er fantastiske sprog, der udfolder sig hos mange klienter, når der skabes kontakt til de enkelte energicentre, hvoraf flere jo er ude af balance, når en krop reagerer med smerte, træthed, skævhed eller problemer af følelsesmæssig art. Disse symptomer oplever den enkelte ofte umiddelbart som det, der giver problemer, smerte i kroppen og måske en almen tilstand, hvor man ikke længere kan overkomme livet, ikke passe sit arbejde osv.
Kiroterapien åbner ofte for indsigt i en anden rækkefølge, nemlig at det er smerten i livet, der kan give smerte i krop og sjæl.
Gennem de forskellige oplevelser, der kommer til udtryk, og som ofte gør stort indtryk på den, hvis krop udtrykker det, ruller tidlige tiders/livsfasers oplevelser frem. I visse tilfælde kan der gå to til tre behandlinger, før klienten bliver klar over, hvad det, kroppen gør, drejer sig om - hvad kroppens sprog egentlig siger.
Kroppen og ikke mindst øjnenes bevægelse arbejder sig ind til det sted i erindringen, i "arkivet", hvor vedkommende skal begynde at ophæve gamle blokeringer og skabe nye ressourcer. Det er vigtigt, at det får lov at foregå i den rækkefølge, kroppen selv anviser. Den dag, man har indset og følt årsagen, kan man handle videre mere fremadrettet herfra.
Denne stimulering på mange planer af hukommelsen åbner for en ny, klarere bevidsthed og for muligheder for forandring til det bedre. Hos mange bliver det forbundet med ny parathed til at foretage nødvendige skift i livet. Måske man har været hæmmet af netop den oplevelse, der kom frem gennem kroppens energisystem, muskelbevægelser og nervebaner.

Kroppens bevægelser og øjnenes arbejde
Under en behandling kan kroppen gå fra at bevæge sig til at ligge ganske stille. Så arbejder øjnene ofte videre inde bag øjenlågene i forskellige bevægelser og klienten kan få oplevelser i form af billeder, farver, beskeder.

Krænkelser og misbrug - og hjælpen indefra
Mennesker, der har været udsat for krænkelser eller misbrug af seksuel eller ikke seksuel karakter, har ofte meget stor glæde af, at deres energisystemer, fysiske krop og hele følelses- og tankeliv får mulighed for at samarbejde på ny og genvinde ny positiv koordination og selvsikkerhed.
Mange af de overgreb, de har været udsat for, er “blevet væk” inden i dem, men kommer til udtryk i: "Mit liv fungerer ikke" - som mange udtrykker det.
Den hjælp, de får gennem kiroterapi, kommer reelt inde fra dem selv. De opdager, ser, føler hvad det handler om - kommer gradvist med deres egen krops nænsomme men præcise viden ind til det, der for mange har betydet et liv på nedsat blus. Et liv, hvor mindreværd, skam, skyld og dårlig samvittighed har været trofaste følgesvende, der ofte har været forbundet med fysiske lidelser samt en følelse af ikke rigtig at høre til.

Ubalancernes udvikling
Ubalancerne har mange navne og nye kommer til i kraft af den såkaldte udvikling. Tænk blot på musearm. Kiroterapien åbner for, at meridianerne, energikanalerne igen kan sende ny livgivende energi ud i en arm, der er fastholdt i en belastende stilling. Kiroterapien åbner for, at armen selv arbejder sig fri i iparetorikken - den frigørende selvbevægelse.

3. Meridianer - chakra – auraen - reaktioner

Hvad sker der?
Hvad sker der, når vi med kiroterapien arbejder i kroppens energier og kroppen selv begynder at reagere indefra - inde fra sine egne ressourcer og i forhold til sine egne egentlige behov?
Jeg vil prøve at antyde, hvordan vi påvirker energiringene.

Vores energisystem
Vi har et enestående energisystem, der strækker sig langt ud over vores fysiske krop. Nogle kalder det som nævnt for auraen, andre for oplevelsesplaner eller blot andre legemer.
Uanset hvad vi kalder disse energier i vores krop, så reagerer de på påvirkning på nøjagtig samme måde, som vi reagerer på alle andre påvirkninger fra livet - så som tanker, følelser, andre menneskers holdninger og handlinger.

At arbejde i energisystemerne - erindring og viden
Når vi med kiroterapien arbejder i energierne, påvirker vi gennem de vibrationer, der opstår i energisystemet, i energikanalerne og energicentrene. Når vi på denne måde arbejder med meridianer og chakra, arbejder vi med tiden i det enkelte menneskes liv - de indtryk som livet i forskellige livsfaser har gjort på den enkelte og som vedkommende lever med som aftryk i sig.
Klientens erindring og viden aktiveres. Gennem kiroterapi/iparetorik kommer klienten i direkte kontakt med sin erfaringsmæssige viden uden forstyrrende melleminstanser.

Et billedkartotek
Vi kan se det som et kartotek med billeder, levende billeder, der som en film vises - lige præcis når klienten kan tage det til sig. Altså når vedkommende kan klare at se det i sit eget liv, som vedkommende har brug for at se for at få en positiv erfaring skabt at gå videre fra - uanset hvor vanskeligt det forhold måtte være, som det drejer sig om.
Under kiroterapien vil disse billeder optræde i forskellige former, da vi har forskellige måder at opleve på. Nogle får udpræget tanker, andre får udpræget følelser, nogle ser udpræget billeder. Hver har sin måde at gense og nytilegne sig sit liv på.
Kartoteket, der findes i enhver af os - vores eget livs kartotek - er selvfølgelig beregnet på, at vi til enhver tid kan hente vores billeder frem, men i mange tilfælde gør vi det først, når vores kroppe er begyndt at reagere med smerte, som oftest både fysisk og psykisk smerte.
Gør for eksempel en bestemt kropsdel ondt hos klienten, vil vedkommende under kiroterapi ofte indefra se filmen, der fortæller om baggrunden for smerten. Samtidig bliver følelsen sædvanligvis forløst og tit gennem en kropsbevægelse, der lige præcist kendetegner denne specifikke følelse hos lige netop dette menneske.

Fremtiden ligger i kim i nuet
I nutiden ligger fremtiden i kim som et samspil mellem de muligheder, som der opstår, når vi bruger vores frie vilje og vores opmærksomhed.
Vores oplagrede viden består både af positive oplevelser og af det vi føler som nederlag, fiaskoer i livet. Tilsammen er de vel værdifulde trin på vores erfaringsvej og lige gode læremestre.

Handlingerne og deres konsekvenser
Nåri vores handlingers konsekvenser giver os erfaringer, bliver det også klarere for os, at det er vigtigt, vi træffer vores egne valg.
På visse etaper i vores liv må vi gå tilbage og få fat i vores ur-viden, hente det mindste og det største frem og se det i sammenhæng, så vi kan rumme livet med de oplevelser og udfordringer, der ligger i det lige netop for os - for hver enkelt af os.

De vigtigste energicentre
Vi har syv overordnede energicentre (som nævnt kaldet jiaoer i kinesisk medicin og ckakraer i indisk tradition).
Gennem hvirvelsøjlen udgør de en energibro mellem det fysiske og vores syv energilegemer.
Når vi taler om det fysiske legeme på den ene side og energilegemerne på den anden side, er der tale om det samme stof, blot er tæthedsgraden og dermed vibrationsfrekvensen forskellig.
Hvert energicenter relaterer sig til et af de syv energilegemer. De syv energicentre findes umiskendeligt. Det viser mine erfaringer mig, når jeg arbejder som kiroterapeut.
Uanset hvilken medicinsk og filosofisk retning man skulle vende sig mod, er der enighed om , at disse centres eksisterer. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er funktionen af disse centre, der er væsentlig, nemlig denne konstante cirkulerende, udvekslende energi. Ser vi på det indiske chakrasystem er centrene nedefra nævnt, Rod/Muladhara, Hara/Swadhisthana, Solar Plexus/Manipura, Hjerte/Anahatha, Hals/Visuddhi, Pineal/Ajna, og endelig Kronen/Sahasrara Pdma.
Taoisterne har følgende navne for de samme centre, igen nævnt nedefra: Essensens hus, Vandets hus, Trancendensens hus, Hjertets hus, Vækstens hus, Intelligensens hus og endelig Åndens hus.
Tibetanerne har ligeledes været optaget af disse centre, som de ser som stærke magnetiske felter, der er med til at sikre evig ungdom.
Hvad har så disse forskellige retninger til fælles? Jo, de er enige om vigtigheden af bevægelse. De fleste kender yogaen, som tager udgangspunkt i det indiske chakrasystem, Taoisterne har De Indre Øvelser (bl. a. dyrekredsøvelserne) og Tibetanerne har bl. a. De Fem Riter. Alle er de med til, via bevægelserne, at opretholde eller genskabe balancen i disse centre og dermed i livet.
Kiroterapi er med til at de bevægelser, der er behov for i disse energicentre, går i gang. Hos forskellige mennesker går derfor - alt efter indre behov hos den enkelte selv - f. eks. øvelser fra dyrekredsøvelserne, yogaen og/eller De Fem Riter i gang.
Kiroterapi er ikke afhængig af eller forbundet med en bestemt retning eller tro. Hvert menneske har sin helt egen bevægelse, sin egen rytme, der er med til at skabe udvikling.
Det tungeste og tætteste af vores legemer er det fysiske legeme, der relaterer sig til vores nederstliggende energicenter i roden (inden for chakralæren, rodchakra, i kinesisk medicin den nederste jiao). Det emotionelle legeme relaterer sig til det andet energicenter, det mentale legeme til det tredje energicenter solar plexus (i kinesisk medicin et centralt område i den midterste jiao), det astrale legeme til det fjerde energicenter hjertet, Buhdda til det femte energicenter pineal og det kausale legeme til det syvende energicenter krone.

Forskellige måder at påvirke energierne på
Som antydet har vi inden for kiroterapi forskellige måder at påvirke klientens energisystem på:
Vi kan sætte svingningerne i gang ved hjælp af otte-tals-bevægelsernes energi, som sætter en kommunikation i gang mellem vores hænder og klientens energier. Otte-tallet repræsenterer uendelighed, evighed, en gensidig given og modtagen.
Vi kan benytte os af lyde, eller blot lave en ren mental behandling. Tanker er energi, igen blot med en anden svingningsfrekvens.
Tanker er en stærk energiform. Hvordan det?
Lad os give svaret ved at se på atomer. Alt består af atomer. Vi er fortrolige med disse atomer, som kan måles og undersøges.

Sporenes vidnesbyrd
Deepak Chopra skriver et sted i Rigdom på alle planer:

“Fysikerne fortæller os, at efterhånden som vi bevæger os fra hinsides de subatomare partiklers område og ind i den sky af subatomare partikler, som udgør atomet, som udgør alt i virkeligheden og prøver at undersøge og forstå disse partikler - som har kunstfærdige navne som quarks og bosoner og leptoner og så videre - opdager vi, at disse partikler er så små, at vi aldrig vil være i stand til at måle dem. Der findes ingen instrumenter i dag - og der vil aldrig nogensinde være nogen - som vil være i stand til at måle disse partiklers uhyre lidenhed. De er faktisk så små, at vi kun kan tænke os til dem. Der er imidlertid en anden meget interessant ting ved disse partikler: de er aldrig blevet set. Så hvis du ikke kan observere disse subatomare partikler, hvordan ved du så i det hele taget, at de eksisterer? Svaret er, at vi ved, at de eksisterer gennem det vidnesbyrd af spor, de efterlader. Men der findes en anden interessant side af disse partikler, og det er, at de kun bliver til, når vi observerer dem.”


Behandleren som katalysator
Ved behandling med kiroterapi benytter vi os af denne kendsgerning.
Vi kan som kiroterapeuter opøve evnen til at være tilstede under behandlingen med hele vores opmærksomhed, så vi bliver en optimal katalysator. Ringen sluttes hermed og iparetorikken arbejder for klienten, der via sin erindring og viden opnår klargørende indsigt i og forståelse for, hvor i livet vedkommende befinder sig lige nu. Det gør det nemmere for vedkommende at komme videre med større ressourcer, idet fortiden, dens hændelser og konsekvenserne af dem bliver mere integreret.

Behandlerens opmærksomhed
Når vi som behandlere ved hjælp af kiroterapi retter opmærksomheden på klientens energifelt, skaber vi vibrationer eller bølger og kroppen begynder at reagere, iparetorikken, kroppens selvvidende og selvovertagende bevægelser er i gang.
På den måde skaber vi altså noget rent fysisk blot med vores opmærksomhed. Klientens fysiske krop og de reaktioner, der fremkommer, er altså ikke afhængig af fysisk berøring. Uanset om vi som kiroterapeuter bruger bevægelser, lyde eller mental opmærksomhed, så er resultatet, at vibrationerne når den fysiske krop, som så begynder at reagere.
Energien skaber selv videre kommunikation til klientens meridianer, muskler, sanser, det endokrine system, energiområderne osv. Hvert system, hver legemsdel, hver tanke, alt i det enkelte menneske har sit helt eget kropssprog, der udfolder sig på baggrund af erindringen og på kroppens egne præmisser.
Hvert eneste indtryk har et udtryk.
Kroppens værdifulde sprog.
Kropssproget viser sig således at være et værdifuldt sprog, der hjælper klienten videre, hvor det talte sprog ikke længere rækker.
Kropsproget udspringer fra langt dybere bevidsthedslag og kommer til udfoldelse uden først at have været igennem tænketanken. Energien føres gennem energiområderne, der hver især repræsenterer en viden, en indsigt, en bevidsthedsaktivitet.
Energicentrene er ikke mindst forbundet med de to store meridianer, den ledende og den styrende meridian, som styrer fordelingen af yin og yang i kroppen.

Energierne arbejder for os - og har behov for nærende føde fra forskellige kilder
Energierne arbejder altid for os - før, under og efter en behandling.
Energisystemet kræver føde på mange planer, blandt andet i form af:
•  vitalitet som vi blandt andet kan få fra solen
•  den føde vi får med en balanceret kost
•  den passende bevægelse, hvile og søvn vi får
•  behovstilfredsstillelse af vores seksuelle energier, som er vores krops grundenergier
•  den påvirkning vi får fra andre i form af kærlighed, påskønnelse, værdsættelse.

Alt påvirker og alt hænger sammen
Men alt påvirker vores energisystem. Et uhensigtsmæssigt liv i ubalance kan skabe negative vibrationer i vores energisystem, der medfører ubalancer og sygdom.
Ethvert tænkeligt funktionsområde i vores krop skal fungere godt i sig selv samt i samvirken med andre funktioner. Det sker primært gennem et velfungerende system af energikanaler og energiområder.

Annie Nielsen.
Må ikke kopieres uden kildeangivelse.

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.