Behandleren som katalysator

Vi kan som kiroterapeuter opøve evnen til at være tilstede under behandlingen
med hele vores opmærksomhed, så vi bliver en optimal katalysator. Ringen sluttes hermed og iparetorikken arbejder for klienten, der via sin erindring og viden opnår klargørende indsigt i og forståelse for, hvor i livet vedkommende befinder sig lige nu. Det gør det nemmere for vedkommende at komme videre med større ressourcer, idet fortiden, dens hændelser og konsekvenserne af dem bliver mere integreret.

Behandlerens opmærksomhed

Når vi som behandlere ved hjælp af kiroterapi retter opmærksomheden på klientens energifelt, skaber vi vibrationer eller bølger og kroppen begynder at reagere, iparetorikken, kroppens selvvidende og selvovertagende bevægelser er i gang.
På den måde skaber vi altså noget rent fysisk blot med vores opmærksomhed. Klientens fysiske krop og de reaktioner, der fremkommer, er altså ikke afhængig af fysisk berøring. Uanset om vi som kiroterapeuter bruger bevægelser, lyde eller mental opmærksomhed, så er resultatet, at vibrationerne når den fysiske krop, som så begynder at reagere.
Energien skaber selv videre kommunikation til klientens meridianer, muskler, sanser, det endokrine system, energiområderne osv. Hvert system, hver legemsdel, hver tanke, alt i det enkelte menneske har sit helt eget kropssprog, der udfolder sig på baggrund af erindringen og på kroppens egne præmisser.
Hvert eneste indtryk har et udtryk.
Kroppens værdifulde sprog.
Kropssproget viser sig således at være et værdifuldt sprog, der hjælper klienten videre, hvor det talte sprog ikke længere rækker.
Kropsproget udspringer fra langt dybere bevidsthedslag og kommer til udfoldelse uden først at have været igennem tænketanken. Energien føres gennem energiområderne, der hver især repræsenterer en viden, en indsigt, en bevidsthedsaktivitet.
Energicentrene er ikke mindst forbundet med de to store meridianer, den ledende og den styrende meridian, som styrer fordelingen af yin og yang i kroppen.

Energierne arbejder for os - og har behov for nærende føde fra forskellige kilder
Energierne arbejder altid for os - før, under og efter en behandling.
Energisystemet kræver føde på mange planer, blandt andet i form af:
· vitalitet som vi blandt andet kan få fra solen
· den føde vi får med en balanceret kost
· den passende bevægelse, hvile og søvn vi får
· behovstilfredsstillelse af vores seksuelle energier, som er vores krops grundenergier
· den påvirkning vi får fra andre i form af kærlighed, påskønnelse, værdsættelse.

Alt påvirker og alt hænger sammen
Men alt påvirker vores energisystem. Et uhensigtsmæssigt liv i ubalance kan skabe negative vibrationer i vores energisystem, der medfører ubalancer og sygdom.
Ethvert tænkeligt funktionsområde i vores krop skal fungere godt i sig selv samt i samvirken med andre funktioner. Det sker primært gennem et velfungerende system af energikanaler og energiområder.

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.