Hvem er Annie Nielsen?

Jeg har, så langt jeg husker tilbage, interesseret mig for livets store
spørgsmål.
Hvad er den dybere mening? Hvorledes er sammenhængen med det,
jeg oplever i mit indre, mit lille univers, og det der er omkring mig, det store univers?

Kiroterapien har fra første dag, jeg mødte den, spillet en central rolle i
mit liv.
Det er til stadighed en fornøjelse og en berigelse for mig at opleve, hvilken forandring den gør i menneskers liv. Langt de fleste af mine klienter og studerende lærer at bruge kiroterapi hjemme som selvbehandling.

Kiroterapi er mit personlige redskab til at bevare balance og ro i mit liv
og en værdifuld hjælper i min personlige udvikling.

Mit mål er at dele min indsigt og mine erfaringer og hjælpe mennesker til større selvansvarlighed og selvindsigt.

Jeg:
• har haft egen klinik siden 1995 med behandling, samtale og kostvejledning
• holder foredrag om kiroterapi
• arrangerer kurser og temadage
• har haft artikler i tidsskriftet "Mit helbred" om bl.a. det seksuelle liv    gennem aldersfaserne
• arbejdet med grundenergierne i kinesisk medicin
• moderne ernæringslære ud fra kinesisk medicin
• udredning af tre særligt vanskelige/misforståelige områder i klassisk kinesisk medicin og astrologi
• tyder og underviser i tydning af blindtegninger (øjebliksastrologi)
• bidraget til et kapitel i "Alt er energi" af Hugo Hørløch Karlsen og Petra V. Pedersen - forlaget Mit helbred 2001
• været medlæsende konsulent for Hugo H. Karlsen og Petra V. Pedersen på deres oversættelser af "Den seksuelle puls,    mulighedernes bog" forlaget Hovedland 2002. Chia og Abrams.
   "Gennem huden. Massage af de indre organer", forlaget Hovedland 2001 (Mantak og Maneewan Chia)

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.