Chakra og Meridianer

Energikanaler - meridianerne
Kroppens energikredsløb er ikke sammenfaldende med blodårernes forløb og nervesystemernes netværk, men foregår i andre kanaler, meridianer, som gennemkrydser og sammenbinder kroppen på alle niveauer, f. eks. muskler og organer. Hvert enkelt meridiansystem er centralt forbundet med et af de indre organer - derfor får vi Hjertemeridianen, Miltmeridianen, Lungemeridianen osv.

Kært barn har mange navne
Der er forskellige steder i kroppen, hvor energier samler sig og er særlig koncentrerede. I kinesisk medicin kaldes disse område jiaoer (varmere), i indisk tradition kaldes de syv chakraer (hjul). De syv energicentre er placeret ned gennem kroppen og vedligeholder en fri strømmen af energi, når der er balance i kroppen. Ved stress eller spændinger blokeres energien og der opstår symptomer i den kropsdel, som er forbundet med det energicenter, der påvirkes. Hvert energicenter er forbundet med sanserne, hormonkirtlerne og nervesystemet.

Auraen
Auraen er forskellige energifelter, der ligger omkring vores fysiske krop. Disse energifelter omkring os kan også ses som forskellige oplevelsesplaner, der forbinder de enkelte energiområder. Vores fysiske krop er intet i sig selv, ligesom energifelterne ikke kan ses isoleret fra kroppen. De betinger hinanden og udgør tilsammen vores helhed.

Meridianerne vil under kiroterapi arbejde optimalt, da kroppen skaber de bevægelser eller den bevægelse, der er behov for, for at fremme den frie strømmen af energi i meridianerne.
Mennesker, der ikke kender noget som helst til meridianer, begynder ofte selv - inde fra kroppens egen viden - at påvirke specifikke meridianforløb. Med blide eller hårde tryk, slag, strøg, lyde af forskellig art bearbejdes og påvirkes meridianforløb til stor undren for den enkelte.
Når man så som behandler ser på meridianerne og hvad de hænger sammen med, undrer man sig ikke så meget – jo, men undrer sig over, hvordan kroppen selv kan vide det, som klienten ikke selv har kendskab til som indlært viden. Kroppen har i sig den indsigt, som de gamle kinesere så smukt beskrev for flere tusind år tilbage.

Meridianer - chakra – auraen - reaktioner

Hvad sker der?
Hvad sker der, når vi med kiroterapien arbejder i kroppens energier og kroppen selv begynder at reagere indefra - inde fra sine egne ressourcer og i forhold til sine egne egentlige behov?
Jeg vil prøve at antyde, hvordan vi påvirker energiringene.

Vores energisystem
Vi har et enestående energisystem, der strækker sig langt ud over vores fysiske krop. Nogle kalder det som nævnt for auraen, andre for oplevelsesplaner eller blot andre legemer.
Uanset hvad vi kalder disse energier i vores krop, så reagerer de på påvirkning på nøjagtig samme måde, som vi reagerer på alle andre påvirkninger fra livet - så som tanker, følelser, andre menneskers holdninger og handlinger.

At arbejde i energisystemerne - erindring og viden
Når vi med kiroterapien arbejder i energierne, påvirker vi gennem de vibrationer, der opstår i energisystemet, i energi-kanalerne og energicentrene. Når vi på denne måde arbejder med meridianer og chakra, arbejder vi med tiden i det enkelte menneskes liv - de indtryk som livet i forskellige livsfaser har gjort på den enkelte og som vedkommende lever med som aftryk i sig.
Klientens erindring og viden aktiveres. Gennem kiroterapi/iparetorik kommer klienten i direkte kontakt med sin erfarings-mæssige viden uden forstyrrende melleminstanser.

Et billedkartotek
Vi kan se det som et kartotek med billeder, levende billeder, der som en film vises - lige præcis når klienten kan tage det til sig. Altså når vedkommende kan klare at se det i sit eget liv, som vedkommende har brug for at se for at få en positiv erfaring skabt at gå videre fra - uanset hvor vanskeligt det forhold måtte være, som det drejer sig om.
Under kiroterapien vil disse billeder optræde i forskellige former, da vi har forskellige måder at opleve på. Nogle får udpræget tanker, andre får udpræget følelser, nogle ser udpræget billeder. Hver har sin måde at gense og nytilegne sig sit liv på.
Kartoteket, der findes i enhver af os - vores eget livs kartotek - er selvfølgelig beregnet på, at vi til enhver tid kan hente vores billeder frem, men i mange tilfælde gør vi det først, når vores kroppe er begyndt at reagere med smerte, som oftest både fysisk og psykisk smerte.
Gør for eksempel en bestemt kropsdel ondt hos klienten, vil vedkommende under kiroterapi ofte indefra se filmen, der fortæller om baggrunden for smerten. Samtidig bliver følelsen sædvanligvis forløst og tit gennem en kropsbevægelse, der lige præcist kendetegner denne specifikke følelse hos lige netop dette menneske.

Fremtiden ligger i kim i nuet
I nutiden ligger fremtiden i kim som et samspil mellem de muligheder, som der opstår, når vi bruger vores frie vilje og vores opmærksomhed.
Vores oplagrede viden består både af positive oplevelser og af det vi føler som nederlag, fiaskoer i livet. Tilsammen er de vel værdifulde trin på vores erfaringsvej og lige gode læremestre.

Handlingerne og deres konsekvenser
Nåri vores handlingers konsekvenser giver os erfaringer, bliver det også klarere for os, at det er vigtigt, vi træffer vores egne valg.
På visse etaper i vores liv må vi gå tilbage og få fat i vores ur-viden, hente det mindste og det største frem og se det i sammenhæng, så vi kan rumme livet med de oplevelser og udfordringer, der ligger i det lige netop for os - for hver enkelt af os.

De vigtigste energicentre
Vi har syv overordnede energicentre (som nævnt kaldet jiaoer i kinesisk medicin og ckakraer i indisk tradition).
Gennem hvirvelsøjlen udgør de en energibro mellem det fysiske og vores syv energilegemer.
Når vi taler om det fysiske legeme på den ene side og energilegemerne på den anden side, er der tale om det samme stof, blot er tæthedsgraden og dermed vibrationsfrekvensen forskellig.
Hvert energicenter relaterer sig til et af de syv energilegemer. De syv energicentre findes umiskendeligt. Det viser mine erfaringer mig, når jeg arbejder som kiroterapeut.
Uanset hvilken medicinsk og filosofisk retning man skulle vende sig mod, er der enighed om , at disse centres eksisterer. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er funktionen af disse centre, der er væsentlig, nemlig denne konstante cirkulerende, udvekslende energi. Ser vi på det indiske chakrasystem er centrene nedefra nævnt, Rod/Muladhara, Hara/Swadhisthana, Solar Plexus/Manipura, Hjerte/Anahatha, Hals/Visuddhi, Pineal/Ajna, og endelig Kronen/Sahasrara Pdma.
Taoisterne har følgende navne for de samme centre, igen nævnt nedefra: Essensens hus, Vandets hus, Trancendensens hus, Hjertets hus, Vækstens hus, Intelligensens hus og endelig Åndens hus.
Tibetanerne har ligeledes været optaget af disse centre, som de ser som stærke magnetiske felter, der er med til at sikre evig ungdom.
Hvad har så disse forskellige retninger til fælles? Jo, de er enige om vigtigheden af bevægelse. De fleste kender yogaen, som tager udgangspunkt i det indiske chakrasystem, Taoisterne har De Indre Øvelser (bl. a. dyrekredsøvelserne) og Tibetanerne har bl. a. De Fem Riter. Alle er de med til, via bevægelserne, at opretholde eller genskabe balancen i disse centre og dermed i livet.
Kiroterapi er med til at de bevægelser, der er behov for i disse energicentre, går i gang. Hos forskellige mennesker går derfor - alt efter indre behov hos den enkelte selv - f. eks. øvelser fra dyrekredsøvelserne, yogaen og/eller De Fem Riter i gang.
Kiroterapi er ikke afhængig af eller forbundet med en bestemt retning eller tro. Hvert menneske har sin helt egen bevægelse, sin egen rytme, der er med til at skabe udvikling.
Det tungeste og tætteste af vores legemer er det fysiske legeme, der relaterer sig til vores nederstliggende energicenter i roden (inden for chakralæren, rodchakra, i kinesisk medicin den nederste jiao). Det emotionelle legeme relaterer sig til det andet energicenter, det mentale legeme til det tredje energicenter solar plexus (i kinesisk medicin et centralt område i den midterste jiao), det astrale legeme til det fjerde energicenter hjertet, Buhdda til det femte energicenter pineal og det kausale legeme til det syvende energicenter krone.

Forskellige måder at påvirke energierne på
Som antydet har vi inden for kiroterapi forskellige måder at påvirke klientens energisystem på:
Vi kan sætte svingningerne i gang ved hjælp af otte-tals-bevægelsernes energi, som sætter en kommunikation i gang mellem vores hænder og klientens energier. Otte-tallet repræsenterer uendelighed, evighed, en gensidig given og modtagen.
Vi kan benytte os af lyde, eller blot lave en ren mental behandling. Tanker er energi, igen blot med en anden svingningsfrekvens.
Tanker er en stærk energiform. Hvordan det?
Lad os give svaret ved at se på atomer. Alt består af atomer. Vi er fortrolige med disse atomer, som kan måles og undersøges.

Sporenes vidnesbyrd
Deepak Chopra skriver et sted i Rigdom på alle planer:

“Fysikerne fortæller os, at efterhånden som vi bevæger os fra hinsides de subatomare partiklers område og ind i den sky af subatomare partikler, som udgør atomet, som udgør alt i virkeligheden og prøver at undersøge og forstå disse partikler - som har kunstfærdige navne som quarks og bosoner og leptoner og så videre - opdager vi, at disse partikler er så små, at vi aldrig vil være i stand til at måle dem. Der findes ingen instrumenter i dag - og der vil aldrig nogensinde være nogen - som vil være i stand til at måle disse partiklers uhyre lidenhed. De er faktisk så små, at vi kun kan tænke os til dem. Der er imidlertid en anden meget interessant ting ved disse partikler: de er aldrig blevet set. Så hvis du ikke kan observere disse subatomare partikler, hvordan ved du så i det hele taget, at de eksisterer? Svaret er, at vi ved, at de eksisterer gennem det vidnesbyrd af spor, de efterlader. Men der findes en anden interessant side af disse partikler, og det er, at de kun bliver til, når vi observerer dem.”

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.