Min Uddannelse

Jeg er uddannet både indenfor det traditionelle sundhedsvæsen og indenfor den                                               << tilbage
alternative verden.

I mine helt unge år tog jeg en sygehjælperuddannelse, og senere videreuddannede jeg mig som neurofysiologiasistent. Sideløbende med hospitalsarbejdet fik jeg afløb for min store interesse med det anderledes, og mit liv og min krops problemer gjorde, at jeg søgte svar på de sammenhænge, jeg så tydeligt så.

Som for så mange andre blev zoneterapiuddannelsen udgangspunktet for mig og talrige kurser indenfor massage, astrologi, de syv stråler, tarot, m.m. er fulgt efter.
Helt afgørende for mig blev mødet med kiroterapien, og jeg er slet ikke i tvivl om, at der er en gensidighed i det. Det dér ganske korte øjeblik, hvor jeg bare mærkede, at fra det øjeblik ville mit liv aldrig blive det samme igen; jeg havde fundet retningen.
Det allerførste møde vækkede noget inde i mig, og det blev et forløb, hvor jeg skulle tage kursus i kiroterapi, alt imedens jeg blev en naturlig del af det at udvikle. Der fulgte år med studier i de fantastiske ting, der åbenbarer sig under en behandling med kiroterapi, og jeg oplevede kropssprog, der førte mig langt ind i læren om meridianer og chakra.
Jeg har studeret "Den Gule Kejsers Klassiker" på dansk ved og kommenteret af Hugo Hørlych Karlsen, med hvem jeg har haft et berigende samarbejde og udveksling omkring kroppens energier. Disse studier førte naturligt til en indsigt i sammenhængen mellem den mad, vi spiser og et liv i sundhed og balance, og det blev til et dybere studie i ernæring ifølge "De fem forvandlinger" - med stor tak til Petra Vestergård Pedersen som vejleder.

Det er en stor glæde og tilfredsstillelse for mig i dag at kunne stå som behandler og underviser og føle, at jeg får det hele
menneske med, samtidig med at der til stadighed dukker nye udfordrende studier op for mig selv via mit arbejde.

Udtalelse fra Petra Vestergaard Pedersen og Hugo Hørlych Karlsen

1. Mad og energi ud fra klassisk kinesisk medicins energilære
Kiroterapeut Annie Nielsen har siden begyndelsen af 1997 arbejdet sig ind i den individuelle ernæringsrådgivnings såvel teoretiske områder som praktiske muligheder ud fra energilæren i klassisk kinesisk medicin.
Det første år blev hun introduceret til det materiale, som året efter udkom i grundbogen Livsenergiens børn. Hverdagsmad for børn og voksne (Forlaget Klitrose 1998). Siden bogens udgivelse har hun primært arbejdet med den som grundbog om mad og energi samt arbejdet sammen med mig via telefon, brev, mail og ved personlige møder. Vi har arbejdet sammen om den individuelle ernæringsrådgivning af patienter, hun har haft i sin klinik, samt om at introducere de elever, hun har haft i Center for Kiroterapi, i mad og energi.

De centrale områder ud fra energilæren har været:
   1. Balance/proportion
   2. Kvalitet
   3. Variation
   4. Tilberedelsesmåder
   5. Indtagelse
   6. Mad i de forskellige årstider
   7. At komme i gang med en energiopbyggende madlavning

Ved offentliggørelsen af Den Gule Kejsers Klassiker Om Mad & Energi (Forlaget SphinX 2001) blev hun introduceret til denne bog.
Annie Nielsen er en særdeles velkvalificeret behandler og underviser, der på relevant vis integrerer den individuelle ernæringsrådgivning om mad og energi i arbejdet med den enkelte patient samt i undervisningen af sine elever.
Petra Vestergaard Pedersen, tidligere rådgiver om mad og energi, merkonom (ADM), uddannet i klassisk kinesisk medicin, driver NordØsten forlag & bogsalg. www.nordosten.dk

2. Klassisk kinesisk medicins meridian- og punktlære samt Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin
Kiroterapeut Annie Nielsen har siden begyndelsen af 1997 arbejdet sig stadig dybere ind i et område, som hun i forvejen var særdeles velbevandret i, nemlig:
•  Yin-yang i kinesisk medicin og livsfilosofi
•  De fem forvandlinger og deres relationer til den ydre natur, til den indre natur i mennesket og til følelsernes mønstre
•  Zang Fu-organerne (de indre organer) i relation til yin og yang, de fem forvandlinger, følelserne, meridiansystemet og     akupunkturpunkterne
•  De ordinære meridianer som de beskrives i Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin (Forlaget SphinX     1997/1999/2001/2004)
•  De ekstraordinære meridianer i klassisk kinesisk medicin
•  Muskelmeridianerne i klassisk kinesisk medicin
•  Akupunkturpunkternes placering på kroppen og deres betydning som den fremgår af deres navne og beskrivelserne af     dem i Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin
•  Nærlæsninger af store dele af Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin på baggrund af Annie Nielsens egne     observationer af egne klienter.

Annie Nielsen besidder en usædvanlig prægnant praktisk sans for og en dermed forbundet dyb indsigt i kroppens energiområder, reaktionsmåder og sammenhængen mellem liv, følelser og kropsbevægelser, ligesom hun har udviklet usædvanlig gode evner for at forbinde den praktiske sans med dybtgående og perspektiverende teoretiske sammenhænge – som man kunne kalde forståelsesmønstre.
Hugo Hørlych Karlsen, forfatter og oversætter, mag. art. i nordisk sprog og litteratur, uddannet i klassisk kinesisk medicin, driver NordØsten forlag & bogsalg, www.nordosten.dk

Webdesign: Webpassion.dk
Klik hér for at sende en e-mail til kiroterapi-info.dk. Jeg besvarer den så hurtigt som muligt.